🎨🎨🎨 HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO MỸ THUẬT: CHÂN DUNG MẸ YÊU BẰNG LÁ CÂY 🍁 🍃🍂

7 Views

Chia sẻ bài viết này:

02.03.2023

🍀🍀🍀 Tháng 3, tháng tôn vinh những người phụ nữ tuyệt vời của gia đình, và tiết học hôm nay các bạn nhỏ lớp Mars đã cùng với cô giáo tạo nên những món quà tuyệt vời nào???
💐 Mỗi tiết học tạo hình là khoảng thời gian để các bạn nhỏ phát huy khả năng sáng tạo, sự khéo léo.
💐 Mục đích của hoạt động tạo hình nhằm giúp trẻ tìm hiểu và thể hiện sản phẩm một cách tự nhiên, sinh động, sáng tạo từ góc nhìn của trẻ về thế giới xung quanh.
💐 Đặc biệt hoạt động tạo hình phát triển kĩ năng cảm nhận cái đẹp trong thiên nhiên, nghệ thuật, trong cuộc sống khơi gợi ở trẻ những xúc cảm, tình cảm thẩm mỹ và hứng thú tham gia vào hoạt động nghệ thuật.

💐 Xin mời ba mẹ cùng xem lại quá trình các bạn nhỏ tạo nên chân dung người bà, người mẹ, người chị của mình nhé!Có thể là hình ảnh về 6 người, trẻ em, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 11 người, trẻ em, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khơi dam mé tạo CHÃO MI T-SCHOOL khơi đam mê tạo trítuệ Hệ thống giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 10 người, trẻ em, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khôi dam mé tạo rí luệ CH T-SCHOOL khơi đam mê tạo trítuệ Hệ thống giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Báo Sơn'Có thể là hình ảnh về 13 người, trẻ em, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khơi dam má tạo tréluệ hí CHÃO MI T-SCHOOL khơi đam mê-tạotrítuệ tuệ tạo Hệ thống giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 6 người, trẻ em, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 11 người, trẻ em, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khơi dam má tạo tré luệ 오오오오오 T-SCHOOL khơi đam mê tạo trí tuệ Hệ thống giáo dục T-School 093 6463099 Đường _ê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 6 người, trẻ em, hoa, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khôi dam mé tạo rí tuệ O T-SCHOOL khơi đam mê taotritue Hệ thống giáo đục School C 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 11 người, trẻ em, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khơi dam má tạo trí CHẢO T-SCHOOL khơi đam mê tạo trítue trí Hệ tháng giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 4 người, trẻ em, mọi người đang ngồi, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool dam má Khoidammé'Lạobrituệ tạo Tschool HNIW T-SCHOOL khơi đam mê tạo trí tuệ Hệ thống giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 4 người, trẻ em, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khơi dam má tạo re luệ adid 一 T-SCHOOL khơi đam mê tạo trí tuệ Hệ thống giáo dục T-School 093 6463099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 5 người, trẻ em và văn bản cho biết 'Tschool Khơi dam má tạotritué 234 T-SCHOOL khơi đam mê tạo trí tuệ Hệ thống giáo dục -School 093 646 3099 9 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 3 người, trẻ em, trong nhà và văn bảnCó thể là hình ảnh về ‎6 người, trẻ em và ‎văn bản cho biết '‎ده Tschool Khơi dam mé tạotrlué tuệ T-SCHOOL khơi đam mê tạo trì tuệ Hê thống giáo dục T-School 093 646 3099 9 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn schoo‎'‎‎Có thể là hình ảnh về 9 người, trẻ em, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khôi dam me tạo re tuệ CH අත T-SCHOOL khơi đam mê tạo trítuệ trí Hệ tháng giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 3 người, trẻ em, mọi người đang ngồi, hoa, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khôi Khdammkoétuệ dam má CHẢO T-SCHOOL khơi đam mê tạo trítuệ Hệ tháng qiáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 2 người, trẻ em, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khơi dam má tạo Wท T-SCHOOL khơi đam mê tạo trí tuệ Hệ tháng giáo dục T-School C 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 3 người, trẻ em, mọi người đang ngồi, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khor dam mề lạo hiluệ adidas T-SCHOOL khơi đam mê tạo trítuệ Hệ tháng giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về ‎2 người, trẻ em, trong nhà và ‎văn bản cho biết '‎Tschool Khơi dam mề tạo rilué CHAO ه ဒ. 小 HOOTe nool adi T-SCHOOL khơi đam mê tạo trí tuệ Hệ thông giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn‎'‎‎Có thể là hình ảnh về 2 người, trẻ em, mọi người đang đứng, hoa, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khơi dam má lạo trélué T-SCHOOL khơi đam mê tạo trí tuệ Hệ tháng giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 4 người, trẻ em, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khơi dam má tạo ri በሰ adid T-SCHOOL khơi đammê -tạo trítuệ đ‘am Hệ thống giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 6 người, trẻ em, mọi người đang đứng, hoa, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khơi dam má lạo bélué 讓無無期開 SNS W T-SCHOOL khơi đam mê tạo trítuệ Hệ thá»ng giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 4 người, trẻ em, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khôi dam mé tạo céluệ T-SCHOOL khơi đam mê tạo trí tuệ f Hệ tháng giáo dục T-School し 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khôi dam mé lạo rélué I-SCHOOL khơi đam mê tạo trí tuệ f Hệ tháng giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 4 người, trẻ em, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bảnCó thể là hình ảnh về 5 người, trẻ em, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khodammlaorituệ hélué Khơi lạo Ti T-SCHOOL khơi đam mê -tạo trí tuệ Hệ tháng giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'

———————————————-
Tschool – Khơi đam mê, tạo trí tuệ
🏤Địa chỉ Tschool Hà Nội
FB69-70, Đường Lê Trọng Tấn, Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
📲Hotline/Zalo: 0936463099

Chia sẻ bài viết này:

Đăng ký tham quan trường

Đăng ký

Liên hệ với chúng tôi

Đăng ký

Tư vấn tuyển sinh

Đăng ký