Quy trình tuyển sinh

Bước 01

Đăng ký tuyển sinh

Phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trên website hoặc trực tiếp với Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng

Bước 02

Tổng hợp đơn đăng ký

Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng tập hợp đơn đăng ký trực tuyến và trực tiếp

Bước 03

Gửi thông báo mời dự tuyển

Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng gửi thông báo mời dự tuyển qua thư điện tử và tin nhắn SMS tối đa 5 ngày trước kỳ dự tuyển

Bước 04

Tham gia xét tuyển đầu vào

Phụ huynh học sinh cho con em mình tham dự kỳ xét tuyển đầu vào do Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức

Bước 05

Gửi thông báo trúng tuyển

Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng gửi thông báo trúng tuyển qua thư điện tử và tin nhắn SMS

Bước 06

Nhập học và xếp lớp

Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức việc nhập học và xếp lớp theo đúng thủ tục nhập học

Bước 07

Tiếp nhận hồ sơ nhập học

Phòng Giáo vụ phối hợp với Ban Giám hiệu tiếp nhận hồ sơ nhập học trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận đơn

Các lớp mầm non tuyển sinh quanh năm đến khi đủ tiêu chuẩn

  • Học kì I: Từ tháng 9 đến tháng 1 hàng năm.
  • Học kì II: Từ tháng 2 đến tháng 6 hàng năm.
  • Học kỳ hè: Tháng 7 và tháng 8

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng đăng ký tuyển sinh tại đây

Thông tin tham khảo về chương trình, quý PH vui lòng truy cập tại đây

Thông tin về ưu đãi, chính sách học phí, quý PH vui lòng truy cập tại đây

Đăng ký tham quan trường

Đăng ký

Liên hệ với chúng tôi

Đăng ký

Tư vấn tuyển sinh

Đăng ký