Lịch trình hoạt động ngày

ĐỘ TUỔI 3-6

7.30-8.30

Đón trẻ – Ăn sáng
Story time

8.30-11.30

Hoạt động Montessori cá nhân

Giáo viên nước ngoài

  • English Language
  • Science
  • Geography
  • History

Giáo viên Việt Nam

  • Toán
  • Giác quan
  • Thực hành cuộc sống

11.30-12.15

Ăn trưa

12.15-14.00

Nghỉ trưa (Kể chuyện, hát ru trước khi đi ngủ)

14h-14h30

Music and Movement

14.30-15.15

Ăn chiều

15.15-16h30

Hoạt động ngoài trời, tự chọn
+ Vận động
+ Art
+ Story telling

16.30-17.30

Chơi tự do,
và chuẩn bị đồ dùng cá nhân trước khi ra về

ĐỘ TUỔI 0-3

7.30-8.30

Đón trẻ – Ăn sáng

8.30-9.00

Hoạt động ngoài trời

9.00-10h30

Hoạt động Montessori cá nhân
+ Hoạt động hỗ trợ để độc lập
+ Hoạt động phát triển ngôn ngữ
+ Hoạt động nâng cao sự thuần thục của tay
thông qua giác quan
+ Vận động
+ Nghệ thuật

10.30-11.30

Ăn trưa

11.30-12h

Giờ vòng tròn với ngôn ngữ và nhịp điệu

12h-14h30

Ngủ trưa (và hát ru trước khi đi ngủ)

14.30-15.15

Music and Movement

15.15-16h

Ăn chiều

16h-17h30

Hoạt động ngoài trời, trả trẻ

Đăng ký tham quan trường

Đăng ký

Liên hệ với chúng tôi

Đăng ký

Tư vấn tuyển sinh

Đăng ký