Văn Hóa Tschool

Văn hóa Tschool là gì?

Là một hệ thống các giá trị được CBNV công nhận, cùng chia sẻ, suy nghĩ, hành động, cùng gìn giữ và duy trì. Văn hóa Tschool là bản sắc, là sự khác biệt, bao gồm các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình hình thành và phát triển của Hệ thống giáo dục Tschool.

Cuốn sổ tay văn hóa Tschool bao gồm các quy chuẩn hình ảnh chân dung cô giáo Tschool, quy chuẩn hình ảnh về ngoại hình, tác phong, phẩm chất cán bộ nhân viên Tschool, các quy tắc ứng xử giữa thầy cô giáo với học sinh, giữa các cán bộ nhân viên và ứng xử với cộng đồng và thế giới tự nhiên, môi trường xung quanh. 

Sổ Tay

Đăng ký tham quan trường

Đăng ký

Liên hệ với chúng tôi

Đăng ký

Tư vấn tuyển sinh

Đăng ký