10.01.2022

Heal The World – Michael Jackson

https://www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U   Xem thêm

10.01.2022

What If – Dina Garipova

https://www.youtube.com/watch?v=inPXw6q0L6g   Xem thêm

10.01.2022

Earth Song – Michael Jackson

https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU   Xem thêm

10.01.2022

Heartbeat: Blind Syrian girl sings song in hope

https://www.youtube.com/watch?v=5xVPdOnbdcg   Xem thêm

10.01.2022

Imagine – KIDS UNITED

https://www.youtube.com/watch?v=vGYFgiqJv2E   Xem thêm

10.01.2022

HAND in HAND (UNICEF song – “Drinking Water for All”)

https://www.youtube.com/watch?v=1TlFjZXcZro Xem thêm

09.01.2022

Cho Con – Phạm Trọng Cầu

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=0xymUnKBWis[/embed] Xem thêm

Đăng ký tham quan trường

Đăng ký

Liên hệ với chúng tôi

Đăng ký

Tư vấn tuyển sinh

Đăng ký