Châm ngôn về giáo dục – ông Lê Xuân Tưởng (Chủ tịch Tgroup – nguời sáng lập Hệ thống giáo dục Tschool)!

45 Views

Chia sẻ bài viết này:

25.07.2023

“”Giáo dục nhà trường như định hình phần thô của ngôi nhà, môi trường cuộc sống sẽ là phần điền vào nội thất”.”

– Chủ tịch Lê Xuân Tưởng 1

Chia sẻ bài viết này:

Đăng ký tham quan trường

Đăng ký

Liên hệ với chúng tôi

Đăng ký

Tư vấn tuyển sinh

Đăng ký