♻ ♻ Ở MẦM NON TSCHOOL – CHÚNG TỚ BIẾN RÁC THẢI THÀNH NHẠC CỤ! ♻ ♻

2 Views

Chia sẻ bài viết này:

21.03.2023

🔆 Mỗi ngày đến trường, chúng tớ được học những tiết học vui lắm! Và hôm nay, Lớp Venus chúng tớ đã cùng cô giáo dùng những chiếc ống hút đã qua sử dụng để chế tạo thành nhạc cụ đấy!
🎼 Chế tạo nhạc cụ từ những vật đã sử dụng
🎼 Biến rác thải thành nhạc cụ
🍀🍀🍀 Xin mời ba mẹ và các bạn nhỏ cùng xem lại những trải nghiệm thú vị mà các bạn nhỏ cùng cô giáo Tschool đã sử dụng rác thải nhựa như thế nào để cùng chung tay bảo vệ môi trường nha! 🍀🍀🍀

Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em và văn bản cho biết 'Tschool Khôi dam má lạotriluệ T-SCHOOL khơi đam mê- mê-tạo tạo trí tuệ Hệ tháng giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, trong nhà và văn bảnCó thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khơi dam má lạo trélué T-SCHOOL khơi đam mê tạo trí trítuệ Hệ tháng giáo dục T-School 09364 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em và văn bản cho biết 'Tschool Khôt dam má aotriluệ 89 T-SCHOOL khơi đam mê tạo trí rítuệ f Hê thống giáo dục T-School c 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 2 người, trẻ em, trong nhà và văn bản cho biết 'WTscho Tschool Khơi dam má Khodammaobrtuệ tạo bréluệ T-SCHOOL khơi đam mê tạo trítuệ f Hệ tháng giáo dục -School 093 646 3099 9 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thi Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em và văn bản cho biết 'Tschool Khơi dam má lạo 0123 89 T-SCHOOL khơi đam mê tạo trí tuệ Hệ tháng giáo dục T-School C 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em và văn bản cho biết 'Tschool Khơi dam má Khadammạobluệ tạo 5 T-SCHOOL khơi đam mê tạo trí tuệ f Hệ tháng giáo dục -School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khơi dam mề lạo tréluệ T-SCHOOL khơi đam mê tạo trí tuệ f Hệ tháng giáo dục T-School C 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khor dam me lạo trí Khaammaạobituệ hi luệ 45 5 4 NO T-SCHOOL khơi đam mê -tạo trítuệ Hệ thống giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thi Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, trong nhà và văn bảnCó thể là hình ảnh về 2 người, trẻ em, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, đang ngồi, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khơr dam má lạo rélué T-SCHOOL khơi đam mê tạo Hệ thống giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em và văn bản cho biết 'Tschool Khôi dam má tạo T-SCHOOL khơi đam mê tạo trí tuệ Hệ tháng giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em và văn bản cho biết '上 Tschool Khôt dam má notréluệ T-SCHOOL khơiđam mê tạo trí tuệ Hệ thống giáo dục T-School 093 6463099 646 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khơt dam me lạo T-SCHOOL khơi đammê tạo trítuệ f Hệ thống giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Th» Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khoidammé tréluệ T-SCHOOL khơi đam mê tạo trí tuệ f Hệ thống giáo dục T-School C 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khơr dam me lạo rétué T-SCHOOL khơi đam mê tạotri tuệ Hệ thống giáo dục T-School 093 646 3099 Đường ê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Earth Antarctica Tschool Khơi dam mề tạo rétué Tschx T-SCHOOL khơi đam,mê tạo Hệthống giáo dục T-School 093 6463099 Đường Lê Trong Tân Khu Đô Thi Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 8 người, trẻ em và văn bản cho biết 'Tschool Khơi dam má tạo tri rétué T-SCHOOL khơi đam mê tạo trí tuệ fHệthánggiáodục f thống giáo T-School 093 6463099 646 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Th» Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 2 người và trẻ emCó thể là hình ảnh về 2 người và trẻ emCó thể là hình ảnh về 2 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, trẻ em và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, trẻ em, trong nhà và văn bản cho biết 'Tschool Khỏi dammá đa Kha'dammalaubibuệ lạo luệ T-SCHOOL khơi đam mê tạo trí tuệ Hê thống giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn'Có thể là hình ảnh về 3 người, trẻ em và văn bản cho biết 'Tschool Khôi dam má tạo trétuệ T-SCHOOL khơi đam mê tạo tri tuệ f Hệ thống giáo dục T-School 093 646 3099 Đường Lê Trọng Tân Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn பயிம AMT'Có thể là hình ảnh về 8 người, trẻ em, trong nhà và văn bản

————————————-
Tschool, Khơi đam mê, tạo trí tuệ!
📞 Liên hệ hotline: 0936463099
🏤Địa chỉ Mầm non Tschool Hà Nội
FB69-70, Đường Lê Trọng Tấn, Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Chia sẻ bài viết này:

Đăng ký tham quan trường

Đăng ký

Liên hệ với chúng tôi

Đăng ký

Tư vấn tuyển sinh

Đăng ký